CNO Financial Group Inc (CNO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 576 800 4 122 200 3 821 100 4 015 800 4 313 500
Aktywa razem w tys. USD 33 339 200 36 204 400 35 339 900 33 630 900 31 439 800
Rotacja aktywów razem 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 576 800K ÷ $33 339 200K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022