CME Group Inc (CME)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 695 700 3 443 800 3 743 200 3 826 800 2 233 100
Aktywa razem w tys. USD 196 780 000 124 660 000 75 215 300 77 475 700 75 791 200
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,01 0,03 0,05 0,05 0,03

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 695 700K ÷ $196 780 000K
= 0,01


Analiza porównawcza

2021