CME Group Inc (CME)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 174 176 000 196 780 000 124 660 000 75 215 300 77 475 700
Kapitał własny w tys. USD 26 878 700 27 399 300 26 319 900 26 128 900 25 918 500
Wskaźnik dźwigni finansowej 6,48 7,18 4,74 2,88 2,99

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $174 176 000K ÷ $26 878 700K
= 6,48


Analiza porównawcza

2022