CME Group Inc (CME)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 816 100 2 221 400 1 974 600 2 155 300 2 949 900 1 569 700 1 191 900 1 041 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 135 779 000 140 451 000 138 894 000 168 240 000 158 377 000 149 554 000 141 661 000 123 709 000
Należności w tys. USD 483 200 580 200 582 300 608 900 434 500 470 400 509 600 547 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 137 688 000 140 573 000 139 000 000 168 459 000 160 398 000 150 417 000 142 013 000 124 222 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,01 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 816 100K + $135 779 000K + $483 200K) ÷ $137 688 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2022/Q4