CME Group Inc (CME)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 986 800 1 670 200 2 816 100 2 221 400 1 974 600 2 155 300 2 949 900 1 569 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 113 780 000 128 638 000 135 779 000 140 451 000 138 894 000 168 240 000 158 377 000 149 554 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 113 886 000 129 044 000 137 688 000 140 573 000 139 000 000 168 459 000 160 398 000 150 417 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 986 800K + $113 780 000K) ÷ $113 886 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2023/Q2