CME Group Inc (CME)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 949 900 1 734 100 1 634 600 1 447 400 1 993 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 158 377 000 87 088 500 37 441 400 39 886 000 44 553 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 160 398 000 88 197 900 38 522 500 41 272 600 45 672 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,01 1,01 1,01 1,00 1,02

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 949 900K + $158 377 000K) ÷ $160 398 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2021