CME Group Inc (CME)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 161 762 000 89 283 900 39 567 800 41 886 700 46 906 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 160 398 000 88 197 900 38 522 500 41 272 600 45 672 900
Wskaźnik płynności bieżącej 1,01 1,01 1,03 1,01 1,03

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $161 762 000K ÷ $160 398 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2021