CME Group Inc (CME)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 689 700 4 883 600 4 868 000 4 309 400 3 644 700
Należności w tys. USD 434 500 461 300 491 800 553 300 359 700
Rotacja należności 10,79 10,59 9,90 7,79 10,13

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 689 700K ÷ $434 500K
= 10,79


Analiza porównawcza

2021