CME Group Inc (CME)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 019 400 4 689 700 4 883 600 4 868 000 4 309 400
Aktywa razem w tys. USD 174 176 000 196 780 000 124 660 000 75 215 300 77 475 700
Rotacja aktywów razem 0,03 0,02 0,04 0,06 0,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 019 400K ÷ $174 176 000K
= 0,03


Analiza porównawcza

2022