Chico`s Fas, Inc. (CHS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 178 054 140 743 172 534 104 131 115 105 137 464 137 189 102 385
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 264 47 208 47 553 53 024 34 737 51 841 50 428 39 701
Należności w tys. USD 24 205 15 430 12 654 12 737 20 832 13 125 41 698 57 513
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 451 162 420 220 482 417 450 682 487 385 491 442 409 017 429 290
Wskaźnik płynności szybkiej 0,53 0,48 0,48 0,38 0,35 0,41 0,56 0,46

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($178 054K + $36 264K + $24 205K) ÷ $451 162K
= 0,53


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Chico`s Fas, Inc.
CHS
0,53
Bath & Body Works Inc
BBWI
1,13