Chico`s Fas, Inc. (CHS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 178 054 115 105 109 350 127 865 186 115
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 264 34 737 21 840 28 748 42 451
Należności w tys. USD 24 205 20 832 66 865 19 452 21 394
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 451 162 487 385 431 786 405 745 275 224
Wskaźnik płynności szybkiej 0,53 0,35 0,46 0,43 0,91

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($178 054K + $36 264K + $24 205K) ÷ $451 162K
= 0,53


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Chico`s Fas, Inc.
CHS
0,53
Bath & Body Works Inc
BBWI
1,78