Chico`s Fas, Inc. (CHS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja zapasów 4,71 3,54 5,59 5,41 5,81
Rotacja należności 88,49 86,88 19,80 104,76 99,61
Rotacja zobowiązań 8,34 6,34 9,78 9,95 9,54
Rotacja kapitału pracującego 33,36 271,03 119,47 10,15

Średnia liczba dni

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Cykl zapasów dni 77,51 103,01 65,32 67,41 62,77
Cykl należności dni 4,12 4,20 18,43 3,48 3,66
Cykl zobowiązań dni 43,75 57,60 37,31 36,67 38,27

Długoterminowe

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja aktywów trwałych 11,15 9,27 5,49 6,46 5,75
Rotacja aktywów razem 1,80 1,51 1,04 1,32 2,12