Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 52 892 400 101 757 000 42 391 300 34 027 400 32 293 000
Kapitał własny w tys. USD 3 137 230 8 879 110 4 293 020 3 911 670 3 368 920
Wskaźnik dźwigni finansowej 16,86 11,46 9,87 8,70 9,59

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $52 892 400K ÷ $3 137 230K
= 16,86


Analiza porównawcza

2022