Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 668 827 979 076 351 321 499 469 508 681
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 3 137 230 8 879 110 4 293 020 3 911 670 3 368 920
Zwrot z kapitału całkowitego 21,32% 11,03% 8,18% 12,77% 15,10%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $668 827K ÷ ($0K + $3 137 230K)
= 21,32%


Analiza porównawcza

2022