Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 864 082 320 485 431 849 443 686 354 070
Kapitał własny w tys. USD 8 879 110 4 293 020 3 911 670 3 368 920 3 297 860
ROE 9,73% 7,47% 11,04% 13,17% 10,74%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $864 082K ÷ $8 879 110K
= 9,73%


Analiza porównawcza

2021