Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 567 265 432 041 320 485 431 849 443 686
Kapitał własny w tys. USD 3 137 230 4 439 560 4 293 020 3 911 670 3 368 920
ROE 18,08% 9,73% 7,47% 11,04% 13,17%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $567 265K ÷ $3 137 230K
= 18,08%


Analiza porównawcza

2022