Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 567 265 432 041 320 485 431 849 443 686
Aktywa razem w tys. USD 52 892 400 50 878 500 42 391 300 34 027 400 32 293 000
ROA 1,07% 0,85% 0,76% 1,27% 1,37%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $567 265K ÷ $52 892 400K
= 1,07%


Analiza porównawcza

2022