Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 864 082 320 485 431 849 443 686 354 070
Aktywa razem w tys. USD 101 757 000 42 391 300 34 027 400 32 293 000 31 747 900
ROA 0,85% 0,76% 1,27% 1,37% 1,12%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $864 082K ÷ $101 757 000K
= 0,85%


Analiza porównawcza

2021