Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 668 827 489 538 351 321 499 469 508 681
Aktywa razem w tys. USD 52 892 400 50 878 500 42 391 300 34 027 400 32 293 000
Operacyjny ROA 1,26% 0,96% 0,83% 1,47% 1,58%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $668 827K ÷ $52 892 400K
= 1,26%


Analiza porównawcza

2022