Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 864 082 320 485 431 849 443 686 354 070
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 790 990 1 486 490 1 497 690 1 402 480 1 229 420
Marża zysku netto 30,96% 21,56% 28,83% 31,64% 28,80%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $864 082K ÷ $2 790 990K
= 30,96%


Analiza porównawcza

2021