Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 979 076 351 321 499 469 508 681 408 363
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 790 990 1 486 490 1 497 690 1 402 480 1 229 420
Marża zysku brutto 35,08% 23,63% 33,35% 36,27% 33,22%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $979 076K ÷ $2 790 990K
= 35,08%


Analiza porównawcza

2021