Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 32 565 800 31 668 300 31 564 500 63 452 400 29 131 500 27 346 200 23 490 300 22 167 100
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 891 500 47 531 900 46 531 000 91 369 200 42 075 500 41 213 200 39 084 000 37 368 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 0,67 0,68 0,69 0,69 0,66 0,60 0,59

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $32 565 800K + $0K) ÷ $48 891 500K
= 0,67


Analiza porównawcza

2022/Q3