Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 32 247 300 63 452 400 22 167 100 16 530 200 15 794 500
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 888 900 91 369 200 37 368 100 29 570 100 28 751 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,66 0,69 0,59 0,56 0,55

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $32 247 300K + $0K) ÷ $48 888 900K
= 0,66


Analiza porównawcza

2022