Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 32 247 300 32 565 800 31 668 300 31 564 500 63 452 400 29 131 500 27 346 200 23 490 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 888 900 48 891 500 47 531 900 46 531 000 91 369 200 42 075 500 41 213 200 39 084 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,66 0,67 0,67 0,68 0,69 0,69 0,66 0,60

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $32 247 300K) ÷ $48 888 900K
= 0,66


Analiza porównawcza

2022/Q4