Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 49 866 200 48 369 700 39 914 700 31 730 200 30 440 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 888 900 45 684 600 37 368 100 29 570 100 28 751 700
Wskaźnik płynności bieżącej 1,02 1,06 1,07 1,07 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $49 866 200K ÷ $48 888 900K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022