Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 790 990 1 486 490 1 497 690 1 402 480 1 229 420
Property, plant and equipment w tys. USD 2 100 660 1 045 580 1 011 950 552 330 520 958
Rotacja aktywów trwałych 1,33 1,42 1,48 2,54 2,36

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 790 990K ÷ $2 100 660K
= 1,33


Analiza porównawcza

2021