Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 880 540 1 395 500 1 486 490 1 497 690 1 402 480
Property, plant and equipment w tys. USD 1 102 700 1 050 330 1 045 580 1 011 950 552 330
Rotacja aktywów trwałych 1,71 1,33 1,42 1,48 2,54

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 880 540K ÷ $1 102 700K
= 1,71


Analiza porównawcza

2022