Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 819 494 1 769 246 2 790 990 1 379 784 1 369 127 1 347 441 1 486 490 1 519 566
Aktywa razem w tys. USD 51 784 900 51 296 100 101 757 000 47 860 300 46 697 700 44 046 800 42 391 300 40 101 200
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04

2022/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 819 494K ÷ $51 784 900K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022/Q2