Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 404 675 2 163 348 1 880 540 1 626 276 1 463 549 1 413 301 1 395 500 1 379 784
Aktywa razem w tys. USD 48 597 200 51 245 700 52 892 400 52 945 600 51 784 900 51 296 100 50 878 500 47 860 300
Rotacja aktywów razem 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

2023/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $2 404 675K ÷ $48 597 200K
= 0,05


Analiza porównawcza

2023/Q2