Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 880 540 2 790 990 1 486 490 1 497 690 1 402 480
Aktywa razem w tys. USD 52 892 400 101 757 000 42 391 300 34 027 400 32 293 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 880 540K ÷ $52 892 400K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022