Avid Bioservices Inc (CDMO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 141 670 96 949 0 93 0
Kapitał własny w tys. USD 174 526 77 736 41 896 53 068 55 738
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,45 0,55 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $141 670K ÷ ($141 670K + $174 526K)
= 0,45


Analiza porównawcza

2022