Avid Bioservices Inc (CDMO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 141 670 96 949 0 93 0
Aktywa razem w tys. USD 429 843 265 510 107 620 78 395 95 760
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,33 0,37 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $141 670K ÷ $429 843K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022