Avid Bioservices Inc (CDMO)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Aktywa razem w tys. USD 429 843 265 510 107 620 78 395 95 760
Kapitał własny w tys. USD 174 526 77 736 41 896 53 068 55 738
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,46 3,42 2,57 1,48 1,72

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $429 843K ÷ $174 526K
= 2,46


Analiza porównawcza

2022