Avid Bioservices Inc (CDMO)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
EBIT w tys. USD 15 422 12 243 -10 585 -5 622 -19 380
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 141 670 96 949 0 93 0
Kapitał własny w tys. USD 174 526 77 736 41 896 53 068 55 738
Zwrot z kapitału całkowitego 4,88% 7,01% -25,26% -10,58% -34,77%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $15 422K ÷ ($141 670K + $174 526K)
= 4,88%


Analiza porównawcza

2022