Avid Bioservices Inc (CDMO)

ROE

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 127 672 3 318 -15 152 -8 901 -26 499
Kapitał własny w tys. USD 174 526 77 736 41 896 53 068 55 738
ROE 73,15% 4,27% -36,17% -16,77% -47,54%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $127 672K ÷ $174 526K
= 73,15%


Analiza porównawcza

2022