Avid Bioservices Inc (CDMO)

ROA

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 127 672 3 318 -15 152 -8 901 -26 499
Aktywa razem w tys. USD 429 843 265 510 107 620 78 395 95 760
ROA 29,70% 1,25% -14,08% -11,35% -27,67%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $127 672K ÷ $429 843K
= 29,70%


Analiza porównawcza

2022