Avid Bioservices Inc (CDMO)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 15 422 12 243 -10 585 -5 622 -19 380
Aktywa razem w tys. USD 429 843 265 510 107 620 78 395 95 760
Operacyjny ROA 3,59% 4,61% -9,84% -7,17% -20,24%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $15 422K ÷ $429 843K
= 3,59%


Analiza porównawcza

2022