Avid Bioservices Inc (CDMO)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 36 648 29 307 3 932 7 224 -2 924
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 119 597 95 868 59 702 53 603 53 621
Marża zysku ze sprzedaży brutto 30,64% 30,57% 6,59% 13,48% -5,45%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $36 648K ÷ $119 597K
= 30,64%


Analiza porównawcza

2022