Avid Bioservices Inc (CDMO)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 127 672 3 318 -15 152 -8 901 -26 499
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 119 597 95 868 59 702 53 603 53 621
Marża zysku netto 106,75% 3,46% -25,38% -16,61% -49,42%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $127 672K ÷ $119 597K
= 106,75%


Analiza porównawcza

2022