Avid Bioservices Inc (CDMO)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 30,64% 30,57% 6,59% 13,48% -5,45%
Marża zysku operacyjnego 12,89% 12,77% -17,73% -10,49% -36,14%
Marża zysku brutto 10,59% 11,70% -17,53% -9,96% -38,35%
Marża zysku netto 106,75% 3,46% -25,38% -16,61% -49,42%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Operacyjny ROA 3,59% 4,61% -9,84% -7,17% -20,24%
ROA 29,70% 1,25% -14,08% -11,35% -27,67%
Zwrot z kapitału całkowitego 4,88% 7,01% -25,26% -10,58% -34,77%
ROE 73,15% 4,27% -36,17% -16,77% -47,54%