Avid Bioservices Inc (CDMO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 126 166 169 915 36 262 32 351 42 265
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 248 7 176 4 012 5 036 679
Należności w tys. USD 20 547 18 842 8 606 7 374 3 754
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 75 761 70 936 44 480 23 162 37 863
Wskaźnik płynności szybkiej 2,03 2,76 1,10 1,93 1,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($126 166K + $7 248K + $20 547K) ÷ $75 761K
= 2,03


Analiza porównawcza

2022