Avid Bioservices Inc (CDMO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 126 166 169 915 36 262 32 351 42 265
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 248 7 176 4 012 5 036 679
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 75 761 70 936 44 480 23 162 37 863
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,76 2,50 0,91 1,61 1,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($126 166K + $7 248K) ÷ $75 761K
= 1,76


Analiza porównawcza

2022