Avid Bioservices Inc (CDMO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 180 023 207 804 59 763 51 318 67 827
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 75 761 70 936 44 480 23 162 37 863
Wskaźnik płynności bieżącej 2,38 2,93 1,34 2,22 1,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $180 023K ÷ $75 761K
= 2,38


Analiza porównawcza

2022