Avid Bioservices Inc (CDMO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 82 949 66 561 55 770 46 379 56 545
Zobowiązania handlowe w tys. USD 9 504 9 257 5 926 4 352 1 909
Rotacja zobowiązań 8,73 7,19 9,41 10,66 29,62

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $82 949K ÷ $9 504K
= 8,73


Analiza porównawcza

2022