Avid Bioservices Inc (CDMO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 82 949 66 561 55 770 46 379 56 545
Zapasy w tys. USD 26 062 11 871 10 883 6 557 16 129
Rotacja zapasów 3,18 5,61 5,12 7,07 3,51

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $82 949K ÷ $26 062K
= 3,18


Analiza porównawcza

2022