Avid Bioservices Inc (CDMO)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 119 597 95 868 59 702 53 603 53 621
Należności w tys. USD 20 547 18 842 8 606 7 374 3 754
Rotacja należności 5,82 5,09 6,94 7,27 14,28

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $119 597K ÷ $20 547K
= 5,82


Analiza porównawcza

2022