Avid Bioservices Inc (CDMO)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 119 597 95 868 59 702 53 603 53 621
Working capital w tys. USD 104 262 136 868 15 283 28 156 29 964
Rotacja kapitału pracującego 1,15 0,70 3,91 1,90 1,79

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $119 597K ÷ $104 262K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022