Avid Bioservices Inc (CDMO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 119 597 95 868 59 702 53 603 53 621
Property, plant and equipment w tys. USD 92 955 37 455 27 105 25 625 26 479
Rotacja aktywów trwałych 1,29 2,56 2,20 2,09 2,03

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $119 597K ÷ $92 955K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022