Avid Bioservices Inc (CDMO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 119 597 95 868 59 702 53 603 53 621
Aktywa razem w tys. USD 429 843 265 510 107 620 78 395 95 760
Rotacja aktywów razem 0,28 0,36 0,55 0,68 0,56

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $119 597K ÷ $429 843K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022