Crown Castle Inc (CCI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 20 910 000 20 557 000 19 151 000 18 021 000 16 575 000
Aktywa razem w tys. USD 38 921 000 39 040 000 38 768 000 38 457 000 32 785 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,54 0,53 0,49 0,47 0,51

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $20 910 000K ÷ $38 921 000K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022