Crown Castle Inc (CCI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 156 000 292 000 232 000 196 000 277 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 302 000 250 000 297 000 275 000 320 000
Należności w tys. USD 593 000 543 000 431 000 596 000 501 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 731 000 2 026 000 1 969 000 1 920 000 1 417 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,38 0,54 0,49 0,56 0,77

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($156 000K + $302 000K + $593 000K) ÷ $2 731 000K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022