Crown Castle Inc (CCI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 174 000 281 000 312 000 292 000 357 000 339 000 254 000 232 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 305 000 333 000 281 000 250 000 302 000 375 000 331 000 297 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 584 000 1 871 000 1 776 000 2 026 000 1 987 000 2 018 000 1 933 000 1 969 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,33 0,33 0,27 0,33 0,35 0,30 0,27

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($174 000K + $305 000K) ÷ $2 584 000K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022/Q3