Crown Castle Inc (CCI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 156 000 292 000 232 000 196 000 277 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 302 000 250 000 297 000 275 000 320 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 731 000 2 026 000 1 969 000 1 920 000 1 417 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,27 0,27 0,25 0,42

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($156 000K + $302 000K) ÷ $2 731 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022