Crown Castle Inc (CCI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 217 000 1 254 000 1 104 000 1 204 000 1 229 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 731 000 2 026 000 1 969 000 1 920 000 1 417 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,45 0,62 0,56 0,63 0,87

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 217 000K ÷ $2 731 000K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022